List Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Rektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu na Poniedziałek Wielkanocny 2018 roku.

LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU
I REKTORA METROPOLITALNEGO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO WE WROCŁAWIU NA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 2018 R.

Chrystus Pan zmartwychwstał – prawdziwie powstał!

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Na początku chciałbym zaznaczyć, że pisze ten list w szczególnych okolicznościach. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu obchodzi w tym roku Złoty Jubileusz istnienia i działalności. I chociaż korzeniami sięga Kolegium Jezuitów i Akademii Leopoldyńskiej z roku 1702, to jednak w nowej, powojennej rzeczywistości istnieje jako wyższa uczelnia kościelna od roku 1968. Dlatego już na wstępie bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich wykładowców, pracowników i absolwentów Papieskiego Wydziału Teologicznego. Pozdrawiam tych, którzy pierwsi zdobywali u nas stopnie naukowe, i tych, którzy w kolejnych latach stawali się naszymi absolwentami, realizując swoje powołanie w życiu kapłańskim lub świeckim. Przez wybór wyższych studiów teologii, filozofii i pedagogiki tworzyliście powojenną historię naszej uczelni. Złoty Jubileusz jest dobrą okazją, żeby się spotkać, podziękować Panu Bogu i sobie nawzajem za niepowtarzalny czas studiów i lata życia studenckiego. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów – księży i studentów świeckich – na Mszę św. dziękczynną i spotkanie absolwentów do naszej uczelni w dniu 23 czerwca tego roku w ramach międzynarodowej konferencji na temat: „Teologia w świecie nauki”. Proszę zarezerwujcie czas na to spotkanie!

Z pełną treścią listu można zapoznać się tutaj.