Aktualności

„Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2, 32)

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów uważany był za własność Boga. Dlatego też czterdziestego dnia po narodzeniu dziecka należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatę pięciu syklów. Z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się… Czytaj dalej „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.” (Łk 2, 32)

Uczniowie przedstawili historię narodzenia Pana Jezusa

Jasełka, jak nazywane są „przedstawienia o Bożym Narodzeniu”, zostały zaprezentowane w naszym kościele w niedzielę 29 stycznia 2017 r. Historię narodzenia Pana Jezusa w czasie Jasełek, których nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa „jasło” oznaczającego żłób, przybliżyli nam uczniowie wspólnie ze swoim opiekunem, ks. Łukaszem.