Kolęda 2017 – zgłoszenie

Formularz woli przyjęcia księdza z wizytą kolędową

Wyrażam wolę przyjęcia księdza z wizytą kolędową 2017/2018