Kolęda dodatkowa 2017 – zgłoszenie

Formularz woli przyjęcia księdza z wizytą kolędową w terminie dodatkowym. Rejestracja będzie możliwa do dnia 17.01.2017 do godziny 24:00.

Wyrażam wolę przyjęcia księdza z wizytą kolędową 2017/2018