Życzenia od parafian dla naszych kapłanów

Czcigodni Kapłani!

 

Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, przedstawia nam Jezusa, Sługę “posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości.

Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła. W tym dniu cała nasza wspólnota, pragnie  podziękować Chrystusowi za dar kapłaństwa. Kapłaństwo jest powołaniem szczególnym:

“I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga” (Hbr 5, 4).

Z okazji Wielkiego Czwartku,  pragniemy Wam życzyć by droga, do której zaprosił Was Chrystus była dla Was drogą ku świętości. Niech stale w Was wzrasta miłość do Eucharystii. Niech w pełnym poświęcenia wypełnianiu pragnień Serca Bożego wspiera Was zawsze moc Ducha Świętego.

Drodzy Kapłani z wielkim uznaniem i podziwem zwracamy się do Was, jako sług  Eucharystii, szafarzy Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty, pocieszycieli dusz, przewodników wszystkich wiernych wśród zamętu i jakże trudnego czasu w jakim przyszło nam obecnie żyć. Wyrażamy naszą wdzięczność za bezinteresowną posługę miłości, za trud codziennej służby, za to, że towarzyszycie nam od urodzenia, aż do ostatniej drogi życia, udzielając sakramentów świętych.

Dziękujemy Wam, że jesteście widzialnym i realnym znakiem Chrystusa w Kościele, Jego działania, Jego obecności, miłości i poświęcenia.

Składamy podziękowania za Waszą pełną poświęcenia służbę, życzymy realizacji wszystkich planów i słusznych zamierzeń. Niech przewodzi Wam światło Ducha Świętego, a Jego moc wspiera we wszelkich dobrych poczynaniach i pięknym trudzie kształtowania serc na wzór Serca Jezusa Najwyższego Kapłana.

Życzymy Wam, abyście stając przy człowieku w jego ziemskiej wędrówce podnosili to, co słabe, prostowali to, co powikłane i wzbudzali nadzieję. Niech Wasza posługa siania ziarna Bożej Prawdy i prowadzenia ludzi do spotkania z Chrystusem w sakramentach przynosi radość. Niech przyczynia się do budowania jedności Kościoła – naszej Wspólnoty.

Matka Chrystusa, Matka Kapłanów niech otacza Was swoją matczyną opieką i czuwa nad Wami w każdym czasie.Z życzeniami

Wspólnota Parafialna