OGŁOSZENIA DOT. ORGANIZACJI WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2021

OGŁOSZENIA DOT. ORGANIZACJI WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2021

 • Spotkania kolędowe rozpoczną się 7 stycznia 2021 r.
 • Porządek kolędy dostępny jest na stronie internetowej i w gablocie.
 • Spotkania będą się odbywały w dwóch formach:
    – dla rodzin, które dokonały zgłoszenia: kolęda odbędzie się w formie tradycyjnej wizyty księdza z błogosławieństwem domu i jego mieszkańców.
    – dla pozostałych rodzin: zapraszamy do fizycznego uczestnictwa we Mszy św. w intencji mieszkańców poszczególnych części parafii (według podanego porządku ulic).
 • Informacja dla rodzin przyjmujących kolędę w domu:
    – wizyty kolędowe będą się rozpoczynały o 17.00, a kończyły ok. 20.00.
    – kolejność wizyt według podanego porządku numerów bloków.
    – prosimy o obecność w miarę możliwości wszystkich mieszkańców, o biały obrus, wodę święconą, krzyż, świeczki i Pismo św. na stole.
 • Informacje dla rodzin, które będą uczestniczyły we Mszach św.:
    – prosimy o udział we Mszy św. w dniu wskazanym w planie (Msze św. będą zawsze o godz. 18.00)
    – prosimy o przyniesienie w dowolnym naczyniu wody do poświęcenia
    – Msza św. będzie sprawowana w  intencjach jej uczestników (będzie to Msza w intencjach zbiorowych – zachęcamy by najpóźniej przed Mszą św. przynieść do zakrystii kartkę ze szczególnymi intencjami w jakich pragnęlibyście tę Eucharystię ofiarować. Prosimy o krótkie sformułowanie intencji. Prosimy również, by nie składać przy tej okazji żadnych ofiar).
    – ofiary złożone na tacę podczas Mszy św. będą przeznaczone zgodnie z celami kolędowymi
    – po Mszy św. każdy otrzyma pobłogosławioną kredę do naznaczenia swych domów, kadzidło i obrazek z modlitwą błogosławieństwa domu
    – na zakończenie Mszy św. udzielimy błogosławieństwa indywidualnego każdej rodzinie.
    – po powrocie do domu uczestnicy Mszy św. pomodlą się wypowiadając słowa błogosławieństwa. 
 • Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w jednej z dwóch podanych wyżej form, serdeczne zaproszenie do duchowego przeżycia specjalnej Mszy św. z przekazem “na żywo” z naszego kościoła na stronie internetowej parafii w dniu 22 stycznia. Ta Msza św., bez udziału wiernych, będzie sprawowana
  w Waszych intencjach. Na jej zakończenie pomodlimy się
  o błogosławieństwo dla Was i Waszych mieszkań.

 

ks. Stanisław Jóźwiak            
proboszcz parafii