Sakramenty św.

Spowiedź św.

Kapłani w naszym kościele spowiadają piętnaście minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św. w tygodniu (tj. poniedziałek – sobota, oprócz środy wieczorem) oraz w czasie Mszy św. w dni świąteczne. Informacje dotyczące możliwości skorzystania w naszej świątyni z sakramentu pokuty i pojednania prosimy również obserwować w ogłoszeniach parafialnych.

Małżeństwo

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu związku konkordatowego: trzy formularze z USC, metryki Chrztu św., ostatnie świadectwo z nauki religii, dowody osobiste. Aby przystąpić do Sakramentu małżeństwa należy uczestniczyć w Naukach przedmałżeńskich – szczegóły w kancelarii parafialnej.

Bierzmowanie

Do Sakramentu Bierzmowania przystępują co roku uczniowie klas VIII. Na przystąpienie do sakramentu bierzmowania poza własną parafią wymagana jest zgoda proboszcza parafii macierzystej.

Chrzest św.

Przy zgłoszeniu Chrztu dziecka wymagane są następujące dokumenty: metryka urodzenia dziecka, chrzestni z poza parafii muszą przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii, Warunki, który muszą spełnić rodzice chrzestni: ukończony 16 rok życia, sakrament bierzmowania, bez przeszkód przystępują do Sakramentów św. Obowiązkowe Konferencje dla rodziców i chrzestnych będą odbywać się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca w… Czytaj dalej Chrzest św.