Informacje dotyczące organizacji wizyty kolędowej

 1. Kolędę rozpoczynamy:

  – od poniedziałku do piątku o godz. 16.00;
  – w sobotę o godz. 14.00,
  – w niedzielę o godz. 14.30.

  Kolędę kończymy nie później niż o godz. 22.00 (w miarę możliwości uwzględnimy zgłoszone sugestie dot. godziny kolędy).

 2. Oprócz księży pracujących w parafii w wizycie kolędowej – w niektóre dni – pomagać będą: ks. Dawid Dudziak oraz ks. Kacper Radzki.

 3. Każdy z księży będzie odwiedzał wyznaczoną dla siebie część rodzin w zapisanej w planie kolędy kolejności ulic, numerów bloków i klatek. Wewnątrz bloków początek kolędy od najwyższych zgłoszonych numerów. (plan kolędy z podziałem na poszczególnych księży będzie opublikowany w gazetce, w gablocie i na stronie internetowej przed planowaną wizytą)

 4. Ministranci nie będą zapowiadać kolędy dzień wcześniej. Będą natomiast towarzyszyć księdzu w dniu kolędy. Prosimy o zadbanie o to by nie byli głodni. Ofiary, które zbierają ministranci są przeznaczone dla nich: część otrzymają na zakończenie kolędy, część zostanie przeznaczona na organizację wyjazdu ministranckiego na ferie zimowe (Zakopane) i na wakacje.

 5. Odwiedzimy tylko rodziny, które zgłosiły wcześniej wolę przyjęcia kolędy.

 6. Osoby, które nie dokonały zgłoszenia, a chciałyby przyjąć księdza, mogą to jeszcze uczynić zgłaszając wolę przyjęcia kolędy w terminie kolędy dodatkowej w jednej z 2 form:

– zgłoszenie osobiste w kancelarii lub zakrystii

– zgłoszenie elektroniczne na formularzu umieszczonym na stronie internetowej parafii

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed terminem kolędy dodatkowej.

 1. W planie kolędy zostały umieszczone terminy kolędy dodatkowej (30 grudnia oraz 5,6,12,13,18 i 19 stycznia). Prosimy o wybór jednego z terminów.

 2. W miarę możliwości prosimy o obecność wszystkich domowników, a także o przygotowanie stołu nakrytego białym obrusem, krzyża, świec, zeszytów od katechezy dzieci i młodzieży.

 3. Z przyczyn niezależnych podany plan kolędy może ulec zmianie.