Jezu Ufam Tobie!

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu
na Gądowie Wielkim.

Kościół parafialny

Zapraszamy!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Minęło już ponad dwa miesiące odkąd wraz z ks. Łukaszem podjęliśmy obowiązki duszpasterskie w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego. Dla mnie osobiście po latach pracy na uczelni i w Kurii, jest to nowe doświadczenie i bardzo duże wyzwanie. Pierwsze wrażenia?.. By opisać najpiękniejsze, skorzystam z wrażenia swego przyjaciela, który pomagał podczas spowiedzi w wakacyjny I piątek miesiąca. Przysłał mi wówczas sms-sa: Spowiadaliśmy razem przez godzinę (...) Podczas Mszy św. gdy drugi ksiądz odprawiał - spowiadałem nadal. Tłumy ludzi. Jestem pod wrażeniem parafii”. To dodaje skrzydeł. Co więcej? Od razu widać, że parafia jest młoda. Piękny kościół w otoczeniu nowych ładnych bloków, dużo młodych małżeństw, wiele dzieci, ludzie, którzy mocno związali się z tą parafią podczas budowy kościoła.

Parafia to ogromne wyzwanie. Najpierw wyzwanie duszpasterskie: jest kilka grup i wspólnot, jest szereg osób zaangażowanych w życie parafii. Ale kiedy się bliżej przyjrzeć: jest przede wszystkim dotkliwy brak ludzi młodych w duszpasterstwie. Przed nami Światowe Spotkanie Młodych w Krakowie w 2016 r. Szansa i nadzieja, że uda się uczynić ten kościół wspólnotą wspólnot”, gdzie o wiele więcej wiernych będzie czuło się nie jak w supermarkecie czy sali teatralnej ale jak w swoim domu. Rozpoczynamy przygotowania do I Komunii, do Bierzmowania, zapraszamy kandydatów na ministrantów, mamy plany na organizację nowych form duszpasterstwa. Skupiamy uwagę na ogarnięciu nabożeństw i spotkań, które są częścią życia parafii: nabożeństw fatimskich, do Miłosierdzia Bożego, o. Pio. Spowiadamy każdego dnia przed Mszą św. i w niedzielę podczas każdej Mszy św.

I wyzwania gospodarcze: Kilka tygodni temu zapaliła się instalacja elektryczna na plebanii i tylko dzięki szybkiej interwencji udało się opanować sytuację bez poważnych strat. Choć na zewnątrz nie widać wiele, parafia jest dużym wyzwaniem od strony materialnej. Na początek konieczny stał się gruntowny remont kilku pomieszczeń plebanii. wymieniono kanalizację, założono nową instalację elektryczną. Ten remont jeszcze trwa. Kolejnym zadaniem, które dla duszpasterstwa jest bardzo ważne to remont Kancelarii parafialnej. Każdy, kto z niej korzystał ma świadomość, że właściwie nie ma poczekalni, że trudno w niej o dyskrecję. Jeszcze tej jesieni mam nadzieję tę sytuację zmienić po remoncie pomieszczenia na parterze. Kolejne naprawdę wielkie i żmudne zadanie to wyprostowanie spraw związanych z budową kościoła i kompleksu kaplicy. A dalej wyznaczenie i wykonanie drogi dojazdowej do kościoła, wykończenie wieży kościelnej (obecnie wewnątrz stan surowy) z założeniem ochrony przed deszczem i śniegiem w oknach wieży, zagospodarowanie dawnej kaplicy, zagospodarowanie terenu wokół kościoła, witraże, wykończenie garaży. I last but not least jak mówią Anglicy głęboki namysł jak rozstrzygnąć ostatecznie sprawę nowej plebanii, która jest częścią pierwotnego projektu. Ze względu na plan jej budowy, budynek obecnie wykorzystywany został postawiony w innym celu i co widać wewnątrz gołym okiem tylko wielkim nakładem środków można go przystosować na stałe a nie tymczasowo do potrzeb budynku plebanii.

Parafia nie jest poddana wyłącznej odpowiedzialności pracujących w niej księży. W minionych miesiącach okazało się jak bardzo ważna jest pomoc wielu osób dla właściwego funkcjonowania parafii.. Szczególne nadzieje wiążę z działalnością Rady Parafialnej. To główny organ doradczy w parafii. Powołanie i wybór składu Rady Parafialnej jest kompetencją proboszcza. Jako nowy proboszcz bez znajomości środowiska liczę na pomoc w wyborze odpowiednich kandydatów. W niedługim czasie odbędą się wybory, w których uczestniczyć mogą wszyscy parafianie. Szczegóły zostaną podane wkrótce.

Zadania duszpasterskie i gospodarcze, wobec których jako parafia stoimy wymagają dużego zaangażowania jak największej liczby parafian. Najpierw modlitwy bo nie ma sensu żaden fizyczny wysiłek jeśli wraz z budową pięknych świątyń nie wzrasta i nie pięknieje wiara tych, którzy je wznoszą. A następnie życzliwa pomoc i ofiara materialna. W naszej parafii mieszka bardzo wielu ludzi, którzy mogą się podzielić swoimi talentami, wiedzą czy wolnym czasem. Parafia nie jest w stanie funkcjonować jak przedsiębiorstwo, w którym każda usługa jest opłacana, każdy gest określony wymierną korzyścią.

Kościół funkcjonuje w oparciu o dobrowolne ofiary wiernych. Żadna z posług nie wiąże się z ustaloną kwotą pieniędzy. To jest dar. Tak wyśmiewane często co łaska” jest po prostu kwestią stopnia wiary, pewnej kultury, i co jest zrozumiałe możliwości osoby. Kościół w Polsce inaczej niż w wielu krajach utrzymuje się z takich właśnie ofiar. Wielką wartością jest przejrzystość finansów. W stopniu w jakim będzie to właściwe informacje o stanie finansowym parafii będą informacjami podanymi do wiadomości.

Mając na względzie wielość planowanych przedsięwzięć po konsultacji z członkami dawnej Rady Parafialnej postanowiłem, iż od września taca z III niedzieli miesiąca będzie przeznaczona na szczególne potrzeby kościoła w tym przede wszystkim na prowadzone aktualnie prace. Zgodnie z wcześniejszą tradycją ofiary można składać zwyczajnie lub w kopertach albo wpłacać na konto parafii (uwaga: wpłata na konto jest honorowana przez Urząd Skarbowy i jest jedynym możliwym sposobem uzyskania odpisu podatkowego). Wobec zadań, które stoją przed nami, ten sposób regularnej zbiórki będzie przy braku możliwości uzyskania dotacji zewnętrznych podstawą dla prowadzenia koniecznych prac. Dziękuję w tym miejscu serdecznie tym, którzy od lat wspierają budowę i funkcjonowanie kościoła, którzy swoją modlitwą, życzliwością, pomocą i ofiarą utrzymują parafię pw. Miłosierdzia Bożego.

Wraz z ks. Łukaszem otrzymaliśmy za zadanie troskę o parafię, która ma swoją historię. Choć nie jest ona długa wpisało się w nią już wielu księży. Z wdzięcznością patrzymy na swoich poprzedników zwłaszcza na ks. Leszka, który wraz z wieloma z Was budował tę świątynię. Parafia jest wielkim wyzwaniem dla każdego księdza. Polecając wszystkie trudne i piękne sprawy parafii pw. Miłosierdzia Bożego Waszej modlitwie, ufam, że wspólnym wysiłkiem uczynimy tę świątynię miejscem, w którym doskonalić się będzie i umacniać wiara każdego z nas.

Życząc Bożego błogosławieństwa
Ks. Stanisław Jóźwiak
Proboszcz parafii

Jesteś tutaj: Strona główna