Chrzest św.

Sakrament Chrztu w pierwszą niedzielę miesiąca jest udzielany podczas Mszy św. o godzinie 13.15. W pozostałe niedziele miesiąca sakrament Chrztu udzielany jest po Mszy św. o godzinie 13.15.

Przy zgłoszeniu Chrztu dziecka wymagane są następujące dokumenty:

  • metryka urodzenia dziecka,
  • chrzestni z poza parafii muszą przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii,

Warunki, który muszą spełnić rodzice chrzestni:

  • ukończony 16 rok życia,
  • sakrament bierzmowania,
  • bez przeszkód przystępują do Sakramentów św.

Obowiązkowe Konferencje dla rodziców i chrzestnych będą odbywać się w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca w kościele o godzinie 19.00.

Bierzmowanie

Do Sakramentu Bierzmowania przystępują co roku uczniowie klas 8.
Na przystąpienie do sakramentu bierzmowania poza własną parafią wymagana jest zgoda proboszcza parafii macierzystej.

Małżeństwo

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu związku konkordatowego:

  • trzy formularze z USC,
  • metryki Chrztu św.,
  • ostatnie świadectwo z nauki religii,
  • dowody osobiste.

Aby przystąpić do Sakramentu małżeństwa należy uczestniczyć w Naukach przedmałżeńskich – szczegóły w kancelarii parafialnej.

Sakrament pokuty i pojednania

Kapłani w naszym kościele spowiadają piętnaście minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św. w tygodniu (tj. poniedziałek – sobota, oprócz środy wieczorem) oraz w czasie Mszy św. w dni świąteczne. Spowiedź zazwyczaj jest możliwa także podczas trwania adoracji Najświętszego Sakramentu w poniedziałki od godz. 17.00.

Informacje dotyczące możliwości skorzystania w naszej świątyni z sakramentu pokuty i pojednania są podawane na stronie głównej (i w ogłoszeniach parafialnych).

Odwiedziny osób chorych z Najświętszym Sakramentem

Duszpasterze zwyczajowo odwiedzają osoby chore z Najświętszym Sakramentem w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca (w godzinach przedpołudniowych). Prosimy o zgłaszanie osób chorych w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Aktualne informacje dotyczące odwiedzin osób chorych z Najświętszym Sakramentem zamieszczane są w okolicach nowego miesiąca w ogłoszeniach parafialnych.

Komunia niskoglutenowa

W naszym kościele można przyjąć Pana Jezusa pod postacią hostii niskoglutenowej (zawartość glutenu w komunikantach nie przekracza 20 mg/kg). Osoby, które zainteresowane są skorzystaniem z takiej możliwości proszone są o zgłoszenie takiego faktu w zakrystii bezpośrednio przed Mszą św., podczas której pragniemy przystąpić do Komunii św.

Jeżeli pragną Państwo, aby kapłan konsekrował w czasie Eucharystii przyniesioną przez Państwa hostie o niskiej zawartości glutenu również istnieje taka możliwość. Prosimy wówczas także o kontakt w zakrystii przed konkretną Mszą św. (podczas której pragniemy przystąpić do Komunii św.).