Występ zespołu zuchowo-harcerskiego „Krzykaśki”

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju (IV Niedziela Adwentu 2016 r.) – występ zespołu zuchowo-harcerskiego „Krzykaśki” – „Przekażmy sobie znak pokoju”