Protokół Sprawozdawczy z Działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2016

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2016

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
we Wrocławiu przy ul. Bajana 47a.

I. Dane personalne członków Zarządu PZC

poz. pełniona funkcja imię i nazwisko
1. Przewodniczący Stanisław Jóźwiak
2. Prezes Halina Mróz
3. Sekretarz Marian Krzysztofik
4. Skarbnik Jolanta Myciuk

II. Dane dotyczące członków PZC

liczba członków zwyczajnych liczba członków wspierających
(jeśli są takie osoby)
12 0

III. Informacje związane z formacją członków PZC

Jak często odbywają się spotkania robocze? Jak wygląda formacja duchowa członków?
(Msza św., nabożeństwa itp.)
1. Spotkania całego PZC odbywają się 1 x w miesiącu
2. Dyżury w każdy wtorek miesiąca
3. W przypadku akcji jak:
zbiórka żywności, organizacja np. Mikołaja dodatkowo planowane są spotkania całego PZC
1. Msza św. dziękczynna odprawiana jest 1 x w miesiącu w intencji ofiarodawców i członków PZC
2. Zorganizowanie spotkania poświęconego pamięci św. Jana Pawła II – „Twórczość poetycka JP II”
3. Zorganizowanie pielgrzymki do grobu św. Jadwigi-patronki Caritas w ramach odpustu i inauguracji Roku Jadwiżańskiego z sąsiednią parafią pw. Maksymiliana Marii Kolbe
4. Zorganizowanie Dekanalnego Spotkania PZC Wrocław Zachód I i Wrocław Zachód Leśnica w naszej parafii.

IV. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas

1. Pozyskiwanie środków

poz. Podejmowane dzieła i akcje przez PZC ilość/liczba wpływy
(kwota)
1. Rozprowadzanie świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) m. 400
d. 140
1 695,00
2. Rozprowadzanie paschalików
(Wielkanocne Dzieło Caritas)
m. 280
d. 140
1 166,00
3. Rozprowadzenie chlebków/baranków
(Wielkanocne Dzieło Caritas)
320 420,00
4. Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii 25 625,40
5. Ofiary złożone przez osoby wspierające 4 600,00
6. Inne źródła pozyskiwania środków (proszę wymienić poniżej)
– przekazanie dla 24 osób podopiecznych paczek żywnościowych od Rady Osiedla
– zgłoszenie 3 rodzin do akcji „Szlachetna Paczka” dzięki czemu rodzinom poprawiona została znacznie sytuacja materialna
razem 33 506,40

2. Działania

poz. rodzaj wydatku liczba/ilość osób koszt
(wartość)
1. Dofinansowanie kolonii dla dzieci/młodzieży 2 1 200,00
2. Zakup bonów żywnościowych 640/30 16 000,00
3. Paczki świąteczne żywnościowe 20 340,94
4. Paczki mikołajkowe 180 4 490,00
5. Zakup leków 4 1 223,46
6. Opłata rachunków za prąd, gaz itp. 1 172,00
7. Inne zakupy (jakie?): opłata za zdjęcie do dowodu, adopcja serca Jeevodaya, opłata za zaświadczenie o niekaralności, bilet MPK, dopłata do autokaru na pielgrzymkę
1710,00
8. Obiady dla dzieci – w szkole 41 3 090,60
razem 28 227,00

saldo początkowe        0
przychody w wymienionym okresie        33 506,40
wydatki w wymienionym okresie        28 227,00
saldo końcowe        5 279,40

3. Działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez PZC, nie wymienione powyżej:

  • Udział w mszach świętych i spotkaniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
  • udział 2 x w roku w ogólnopolskiej akcji zbiórki żywności w dwóch marketach: hala „Tęcza” i „Netto”
  • zorganizowanie opieki dla osób samotnych i chorych
  • wydawanie odzieży
  • udział w wigilii wraz z osobami podopiecznymi zorganizowanej przez Radę Osiedla Wrocław Gądów – Popowice Płd. z udziałem biskupa ks. A. Siemieniewskiego
  • udział w obchodach Dnia Kromki Chleba
  • przeprowadzenie w parafii akcji „Tornister” – zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych i ich dystrybucja
  • zorganizowanie Agapy z okazji Światowego Dnia Chorego
  • zorganizowanie paczek dla dzieci z okazji św. Mikołaja
  • dostarczenie do parafii i przekazanie potrzebującym jabłek w ramach „embargo”
Wrocław, 07.02.2017 r. PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego
54-130 Wrocław, ul. Bajana 47A
Regon 04009743901480