Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2019 rok

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2019 rok
Styczeń Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.
Luty O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.
Marzec Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.
Kwiecień Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.
Maj Aby Kościół w Afryce przez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.
Czerwiec Za kapłanów, aby przez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.
Lipiec Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.
Sierpień Aby rodziny przez  życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”.
Wrzesień Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.
Październik Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
Listopad Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.
Grudzień Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.