Protokół sprawozdawczy z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2018

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2018
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
We Wrocławiu, przy ul. Bajana 47a

Pielgrzymka do Trzebnicy Spotkanie ze
św. Mikołajem
Spotkanie wigilijne zorganizowane przez Radę Osiedla

Parafialny Zespół Caritas– posługuje parafianom i osobom spoza parafii już od 6 lat. W zespole pracuje 13 osób, które we wtorki w godz. 19:00 – 20:00 pełnią dyżury, poświęcając swój czas ludziom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia. Opieką obejmujemy ok. 50 osób a są to przede wszystkim osoby chore i samotne pozostające w domach oraz osoby starsze lub bezdomne.
Głównym zadaniem PZC jest formacja duchowa członków, w ramach której odbywały się spotkania z ks. Proboszczem- przewodniczącym Zespołu, udział w spotkaniach wolontariuszy organizowanych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, udział w spotkaniach dekanalnych, zorganizowanie pielgrzymki do Trzebnicy i z inicjatywy członków zespołu zamawianie mszy św. przede wszystkim w intencji naszych ofiarodawców w każdą ostatnią niedzielę m-ca.
Dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian możemy realizować w skuteczniejszy sposób naszą pomoc pozyskując środki. W roku 2018 pozyskaliśmy kwotę w wysokości 35 998 zł dzięki ofiarom składanym do puszek, sponsorom i rozprowadzaniu świec oraz baranków. Oprócz środków pieniężnych zebraliśmy w ramach Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności ok. 600 kg żywności w marketach i 70 toreb z żywnością tzw. Talent Miłosierdzia. Naszą pomoc świadczyliśmy wielu osobom zgodnie z ich potrzebami i problemami.
Wydatki wyniosły 35 019 zł. Na bony żywnościowe przeznaczyliśmy 20 500zł, paczki mikołajowe 4 166 zł, zakup leków 7007 zł i środków medyczno -higienicznych 1 039 zł, obiady 202 zł, Agapa w Światowy Dzień Chorego 665 zł, Adopcja serca w Jeevodaya 1440zł.
Dzięki współpracy z Radą Osiedla PZC wspólnie z osobami podopiecznymi mógł uczestniczyć w uroczystej wigilii w Creatorze. Nasza kilkuletnia współpraca z koordynatorami „ Szlachetnej Paczki” również przyniosła najbardziej potrzebującym konkretne wsparcie.
,,Kiedy ofiarujemy innym swe serce, wtedy zdarza się cud” dlatego dziękujemy parafianom i wszystkim życzliwym ludziom, którzy wspierają naszą posługę.
CARITAS znaczy miłość –miłość bratnią, akceptującą, wspierającą, podnoszącą. I Ty też możesz pomóc gdy:
– posiadasz wolny czas
– chcesz podzielić się wypracowanym dobrem – posiadasz środki finansowe, którymi chcesz podzielić się z potrzebującymi
chcesz podzielić się pomysłami, które ułatwią naszą pracę
Zgłoś się do Zespołu Caritas we wtorki 19.00- 20.00
Jeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć działalność charytatywną naszego zespołu, może to uczynić przekazując swój dar serca:
1. na konto: 46 1090 2503 0000 0006 3002 9069
Parafia Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu
………………………………………………..
z dopiskiem: cel charytatywny– Caritas