KARTA WYPOMINKOWA


Rzymskokatolicka Parafia
pw. Miłosierdzia Bożego
54-130 Wrocław, ul. Bajana 47aWYPOMINKI

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Polecam modlitwom Kościoła zmarłych

wpis najlepiej drukowanymi literami – zwłaszcza nazwiska;  zapis według wzoru: Jana, Annę, Stanisława, Stanisławę z rodziny Kowalskich.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………..
ulica i numer domu