PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2021

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS
przy parafii pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W roku  2021 – PZC w podobnym zakresie realizował pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc ta docierała do 40 rodzin naszej parafii, głównie osób starszych, samotnych, chorych, bezdomnych i rodzin z dziećmi, znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nasz PZC, liczący 13 członków – wolontariuszy, realizuje bardzo różne zadania i w szerokim zakresie świadczy pomoc  na rzecz osób potrzebujących. Do niektórych zadań należały:

 • Realizacja recept
 • Robienie zakupów seniorom
 • Codzienna opieka nad niepełnosprawnymi
 • Modernizacja pomieszczenia i dostosowanie go do potrzeb osoby niepełnosprawnej
 • Przekazanie kart płatniczych dla 4 osób w ramach akcji: Na codzienne zakupy
 • Codzienny transport i dystrybucja żywności z Banku Żywności
 • Transport i przekazanie 30 paczek od Rady Osiedla, przygotowanie paczek dla 40 rodzin – naszych podopiecznych
 • Dostarczenie i dystrybucja baranków wielkanocnych i świec bożonarodzeniowych
 • Comiesięczna zbiórka pieniędzy
 • Organizacja wspólnej pielgrzymki do Trzebnicy

Wyrażamy zatem ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim darczyńcom, dzięki którym nasza pomoc może docierać do każdej osoby, która tej pomocy potrzebuje. W roku 2021 zebraliśmy 37 750 zł, które przeznaczyliśmy na następujące cele:

 • Zakup i wydawanie bonów
 • Zakup leków, środków higienicznych dla osób chorych i niepełnosprawnych
 • Modernizacja pomieszczenia osobie niepełnosprawnej
 • Systematyczne wsparcie fundacji JEEVODAJA
 • Przygotowanie 40 paczek dla podopiecznych z okazji świat Bożego Narodzenia

Tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu możliwa jest skuteczna i wszechstronna pomoc. Jeśli znacie Państwo osoby dotknięte trudną sytuacją prosimy o kontakt.

Nasze dzieła miłosierdzia przez codzienną pracę, modlitwę i Msze św. w intencji ofiarodawców, podopiecznych i wolontariuszy mamy nadzieję są pomocne w lepszym funkcjonowaniu i opiece najbardziej potrzebujących.

Trzeba żyć dla Innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla Siebie.
~ Seneka
,
cytat zaczerpnięty  ze str. www.umed.lodz.pl

Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie, a ogromną prośbę kierujemy do nowych osób chętnych, aby zaangażowały się w charakterze wolontariuszy. Nie określamy wieku ani preferencji. Wystarczy trochę dobrej woli i czasu. Jesteśmy do dyspozycji.

Kontakt:

       Halina Mróz – tel.: 509 798 404
lub Jolanta Myciuk – tel.: 501 497 900
oraz podczas dyżuru w każdy wtorek w godz. od 19.00- 20.00 w salce przy plebani bądź w kaplicy.

Sponsorów prosimy, jak dotychczas, o wpłaty na konto parafii z dopiskiem CARITAS.

                           konto: 46 1090 2503 0000 0006 3002 9069

Z Panem Bogiem