Ks. Prałat Mirosław Wójtewicz
Proboszcz (2012 – 2014)
26 VII 1945 – 21 III 2022
Pochowany na cmentarzu w Płocku – Radziwiu.

Ks. Kanonik Leszek Jabłoński
Proboszcz (1993 – 2012)
16 VII 1955 – 23 IV 2012
Pochowany na cmentarzu parafii w Męcince
ksiadz_kanonik_leszek_jablonski
Ks. Marian Hawryszczuk
Rezydent (1994 – 2012)
7 XII 1927 – 13 I 2012
Pochowany na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu
ksiadz_marian_hawryszczuk
Ks. Kazimierz Trelka
Rezydent (1994 – 2012)
13 VII 1933 – 2 III 2012
Pochowany w Opalenicy (Archidiecezja Poznańska)
ksiadz_kazimierz_trelka