Ks. Prałat Mirosław Wójtewicz

Proboszcz (2012 – 2014)

26 VII 1945 – 21 III 2022
Pochowany na cmentarzu w Płocku – Radziwiu

Ks. Kanonik Leszek Jabłoński

Proboszcz (1993 – 2012)

16 VII 1955 – 23 IV 2012
Pochowany na cmentarzu parafii w Męcince

Ks. Marian Hawryszczuk

Rezydent (1994 – 2012)

7 XII 1927 – 13 I 2012
Pochowany na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu

Ks. Kazimierz Trelka

Rezydent (1994 – 2012)

13 VII 1933 – 2 III 2012
Pochowany w Opalenicy (Archidiecezja Poznańska)