20242023


« powróć

Uroczystość 30-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza i 9-lecia kapłaństwa ks. Bernarda (25 maja)


20222021202020192018201720162015Zdjęcia archiwalne