Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu, ul. Bajana 47

został powołany 15 stycznia 2013 r. W skład zespołu, którego przewodniczącym jest proboszcz ks. Stanisław Jóźwiak, wchodzi 15 członków, którzy zgodnie z założeniami statutu i chęcią pomocy potrzebującym są zaangażowani w działalność charytatywną w parafii.
Naszą uwagę koncentrujemy na realizowaniu i koordynowaniu, w miarę możliwości i w ramach posiadanych środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Wrocławskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej.

Aktywnie uczestniczymy w Zjazdach PZC, spotkaniach liderów, dekanalnych spotkaniach PZC Wrocław Zachód.

W roku Miłosierdzia Bożego zorganizowaliśmy w naszej świątyni Jubileuszowej XV dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas Wrocław Zachód I i Wrocław Zachód Leśnica, które rozpoczęło się Eucharystią, a następnie w kaplicy z udziałem opiekunów duchowych wszystkich PZC oraz współorganizatorami – diecezjalnym koordynatorem P. R. Jadwiszczakiem i rzecznikiem prasowym Caritas P. P. Trawką – wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami z działalności charytatywnej.

Parafialny Zespół Caritas

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2016

Kontakt:

        Halina Mróz – tel.: 509 798 404
lub Jolanta Myciuk – tel.: 501 497 900
oraz podczas dyżuru w każdy wtorek w godz. od 19.00- 20.00 w salce przy plebani bądź w kaplicy.

Sponsorów prosimy, jak dotychczas, o wpłaty na konto parafii z dopiskiem CARITAS.

konto: 46 1090 2503 0000 0006 3002 9069

Ofiary na rzecz pomocy Ukrainie:
PLN: 81 1090 2398 0000 0001 4986 1475
EUR: 35 1090 2398 0000 0001 4986 1430
dla wpłat z zagranicy: kod SWIFT/BIC WBKPPLPP