Administrator danych

Administratorem danych osobowych z formularzy zgłoszeniowych jest Parafia pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu-Gądowie, ul. Bajana 47a, Regon: 040114528

Zbierane dane

Zbierane są wyłącznie dane podane wprost w formularzu zgłoszeniowym, tj. imię i nazwisko, adres oraz dobrowolnie podane dodatkowe informacje kontaktowe.

Cel przetwarzania danych

Celem zbierania i przetwarzania danych jest zaplanowanie wizyty duszpasterskiej. Po zakończeniu wizyty duszpasterskiej dane zostaną usunięte.

Dostęp do danych

Zebrane dane będą dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników parafii, związanych z planowaniem i organizacją wizyty duszpasterskiej.

Żadne dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Usunięcie i zmiana danych

Korekta lub usunięcie danych osobowych z formularzy zgłoszeniowych jest możliwe przez kontakt bezpośredni lub mailowy z parafią.