Koronka do Miłosierdzia Bożego

Tę modlitwę podyktował Pan Jezus siostrze Faustynie w 1935 roku. W objawieniach, które nastąpiły później ukazał jej wartość i skuteczność tej modlitwy, przekazał jej również obietnice związane z jej odmawianiem.
W tej modlitwie ofiarujemy Bogu Ojcu „Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo” Jezusa Chrystusa, łączymy się z Jego ofiarą złożoną na krzyżu dla zbawienia świata. Ofiarując Bogu Ojcu Jego „najmilszego Syna”,  odwołujemy się do najsilniejszego argumentu by być wysłuchanym. Prosimy o miłosierdzie „dla nas i całego świata”. Słowo „nas” oznacza odmawiającego koronkę i tych za których pragnie lub jest zobowiązany się modlić. Natomiast „cały świat” – to wszyscy ludzie żyjący na ziemi i dusze w czyśćcu cierpiące.
Modląc się słowami tej koronki, spełniamy akt miłości bliźniego, który – obok ufności – jest nieodzownym warunkiem otrzymania łask. Koronkę należy odmawiać w postawie zgodnej z treścią modlitwy, przede wszystkim z wiarą, ufnością i w pokorze oraz ze szczerym i głębokim żalem za grzechy.

Do odmawiania na różańcu:

1. Odmawiamy jeden raz modlitwę: Ojcze Nasz…
2. Jeden raz modlitwę: Zdrowaś Maryjo...
3. Jeden raz modlitwę: Wierzę w Boga, Ojca…
4. Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (jeden raz)
5. Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (dziesięć razy)
Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (trzy razy)

O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas – Ufamy Tobie!

Jezu ufam Tobie (trzy razy)

Nowenna do Miłosierdzia Bożego to modlitwy trwające przez dziewięć kolejnych dni w intencji różnych grup ludzi, aby zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w godzinie śmierci.