Obraz Miłosierdzia Bożego w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu – Gądowie Wielkim

Obraz Miłosierdzia Bożego. Jego pochodzenie wiąże się z wizją jaka s. Faustyna miała w Płocku 22 lutego 1931 roku, w czasie której Chrystus wyraził życzenie, by namalować taki obraz i w podpisie umieścić słowa: Jezu ufam Tobie. Obraz przedstawia Chrystusa zmartwychwstałego, który na rękach i stopach nosi ślady ukrzyżowania. Z przebitego, niewidocznego na obrazie Serca wychodzą dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus, zapytany o ich znaczenie wyjaśnił: „Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnęczności Miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające Serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu”. Inaczej mówiąc, te promienie oznaczają sakramenty święte, a także Kościół święty zrodzony z przebitego boku Chrystusa i dary Ducha Świętego, których biblijnym symbolem jest woda.

Cześć tego obrazu polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu obrazu przywiązał Pan Jezus następujące obietnice:
– łaskę zbawienia
– duże postępy na drodze doskonałości chrześcijańskiej
– łaskę szczęśliwej śmierci
– oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z ufnością miłosierni ludzie prosić Go będą.