W dzienniku siostry Faustyny czytamy, że Chrystus powiedział jej: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Proś spowiednika, żeby w tym dniu powiedział światu całemu o tym wielkim Miłosierdziu moim, że kto w tym dniu przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia mojego”.