Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu, ul. Bajana 47 a zost

ał powołany 15 stycznia 2013 r. W skład zespołu, którego przewodniczącym jest proboszcz ks. Stanisław Jóźwiak wchodzi 15 członków, którzy zgodnie z założeniami statutu i chęcią pomocy potrzebującym są zaangażowani w działalność charytatywną w parafii.
Naszą uwagę koncentrujemy na realizowaniu i koordynowaniu, w miarę możliwości i w ramach posiadanych środków, inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Wrocławskiej oraz zadań pojawiających się w społeczności parafialnej.
Aktywnie uczestniczymy w Zjazdach PZC, spotkaniach liderów, dekanalnych spotkaniach PZC Wrocław Zachód.
W roku Miłosierdzia Bożego zorganizowaliśmy w naszej świątyni Jubileuszowej XV dekanalne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas Wrocław Zachód I i Wrocław Zachód Leśnica, które rozpoczęło się Eucharystią a następnie w kaplicy z udziałem opiekunów duchowych wszystkich PZC oraz współorganizatorami – diecezjalnym koordynatorem P. R. Jadwiszczakiem i rzecznikiem prasowym Caritas P. P. Trawką wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami z działalności charytatywnej.

Parafialny Zespół Caritas

Protokół sprawozdawczy z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2016