Lokalizacja

Nasza parafia (tj. budynek dawnej kaplicy, plebanii, kancelarii parafialnej oraz drugi budynek – kościół) mieści się przy ul. Bajana 47a, na terenie osiedla położonego w zachodniej części Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna. Parafia usytuowana jest pomiędzy blokami mieszkalnymi. Za budynkiem garażowym, od strony wejścia do zakrystii (lokalizacja została zaznaczona na grafice zamieszczonej poniżej), przygotowany został parking dla pojazdów osobowych wiernych odwiedzających świątynię.

Lokalizację naszego kościoła na mapie można zobaczyć poniżej lub klikając tutaj.

Przed głównym wejściem do kościoła ustawione są stojaki na rowery z myślą o wiernych odwiedzających naszą świątynię.

Do naszej parafii można dotrzeć środkami komunikacji miejskiej – autobusami i tramwajami:

autobusem nr 122 kursującym na trasie Dworzec Autobusowy – Nowy Dwór (pętla).
Aby dotrzeć do naszego kościoła należy wysiąść na przystanku Bystrzycka lub Kuźniki (Stacja kolejowa).

autobusem nr 126 kursującym na trasie Kozanów – Wojszycka.
Aby dotrzeć do naszej parafii najkrótszą drogą należy wysiąść na przystanku Bulwar Dedala. Możliwe jest również dotarcie do kościoła z przystanków Bystrzycka i Kuźniki (Stacja kolejowa), na których również zatrzymuje się autobus nr 126.

autobusem nr 128 kursującym na trasie Zakrzów – Pilczyce.
Aby dotrzeć do naszej parafii należy wysiąść na przystanku Bystrzycka lub Kuźniki (Stacja kolejowa).

autobusem nr 129 kursującym na trasie Poświęcka (Ośrodek zdrowia) – Port Lotniczy.
Aby dotrzeć do naszej parafii należy wysiąść na przystanku Bystrzycka lub Kuźniki (Stacja kolejowa).

autobusem nr 136 kursującym na trasie Kozanów – Tarnogaj.
Aby dotrzeć do naszej parafii najkrótszą drogą należy wysiąść na przystanku Bulwar Dedala. Możliwe jest także dotarcie do naszej świątyni z przystanku Bystrzycka, na którym także zatrzymuje się autobus nr 136.


tramwajem nr 3 kursującym na trasie Księże Małe – Leśnica.
Aby dotrzeć do naszej parafii należy wysiąść na przystanku Bajana (przy Parku Zachodnim, Hali Targowej „Tęcza” i stacji benzynowej).

tramwajem nr 10 kursującym na trasie Biskupin – Leśnica.
Aby dotrzeć do naszej parafii należy wysiąść na przystanku Bajana (przy Parku Zachodnim, Hali Targowej „Tęcza” i stacji benzynowej).

tramwajem nr 20 kursującym na trasie Oporów – Leśnica.
Aby dotrzeć do naszej parafii należy wysiąść na przystanku Bajana (przy Parku Zachodnim, Hali Targowej „Tęcza” i stacji benzynowej).

tramwajem nr 33 kursującym na trasie Sępolno – Pilczyce.
Aby dotrzeć do naszej parafii należy wysiąść na przystanku Bajana (przy Parku Zachodnim, Hali Targowej „Tęcza” i stacji benzynowej).