Bierzmowanie

Do Sakramentu Bierzmowania przystępują co roku uczniowie klas VIII.
Na przystąpienie do sakramentu bierzmowania poza własną parafią wymagana jest zgoda proboszcza parafii macierzystej.