Małżeństwo

Dokumenty wymagane przy zgłaszaniu związku konkordatowego:

  • trzy formularze z USC,
  • metryki Chrztu św.,
  • ostatnie świadectwo z nauki religii,
  • dowody osobiste.

Aby przystąpić do Sakramentu małżeństwa należy uczestniczyć w Naukach przedmałżeńskich – szczegóły w kancelarii parafialnej.