Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju (17.12.2017 r.)