SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA 2017 A.D.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA 2017 A.D.   

 W kontekście kończącego się Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Przewodniczący Episkopatu podkreślił,  że okazją do jego kontynuowania jest  w Polsce Rok Świętego Brata Alberta. Został on ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski z okazji 100-lecia śmierci tego świętego i trwał od 25 grudnia 2016 roku do 25 grudnia 2017 roku. „W kontekście tematu roku „Idźcie i głoście” przykład świętego Brata Alberta stał się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia tego, co głosimy” – pisał abp Gądecki. Przypomniał też, że w roku 2017 przeżywaliśmy 100. rocznicę objawień fatimskich, w których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz nabożeństw wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca.

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu formalnie posługuje już 5-lat.

W zespole działa 14 osób w trosce o osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej, społecznej czy duchowej. Jedna z pierwszych pionierek i wolontariuszek Caritasu naszej parafii Pani Marianna Faińska w marcu 2017 r. odeszła do wieczności.

Działalność naszą określa Statut, zgodnie z którym podejmujemy i koordynujemy dzieła charytatywne inicjowane przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim.

Szczególnymi zadaniami jest: mobilizacja charytatywna wszystkich członków zespołu, rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy oraz zorganizowanie konkretnych działań, współpraca z Caritasem Archidiecezji Wrocławskiej i innymi grupami parafialnymi naszego dekanatu, przekazywanie na koniec roku sprawozdania z działalności charytatywnej i sytuacji finansowej.

Działalność w 2017 r.:

 • W każdy wtorek miesiąca pełniliśmy dyżur służąc pomocą potrzebującym
 • Wspólnie modliliśmy się podczas mszy św. o godz. 12.00 w intencji wszystkich ofiarodawców na PZC w ostatnią niedzielę miesiąca „składkową”
 • Uczestniczyliśmy w mszach św. i spotkaniach organizowanych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 • Uczestniczyliśmy w pielgrzymce autokarowej do Trzebnicy z okazji odpustu i zakończenia Roku Jadwiżańskiego
 • W ostatnią niedzielę miesiąca po wszystkich mszach św. przeprowadzaliśmy zbiórkę pieniędzy do puszek
 • Organizowaliśmy 1x w m-cu spotkania członków PZC w celu wspólnego dokonywania wszelkich ustaleń
 • Wzięliśmy udział w akcjach ogólnopolskich- XII i XIII zbiórce żywności: Hala „Tęcza” i market „Netto” ( łącznie zebraliśmy 582 kg żywności)
 • Zorganizowaliśmy 38 paczek żywnościowych z zebranej żywności
 • Przeprowadziliśmy akcję „Tornister” – zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci z rodzin wielodzietnych i pomoc rodzinom na wschodzie
 • Rozprowadzaliśmy świece w ramach akcji Wielkanocne Dzieło Caritas- i baranki wielkanocne oraz Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • Pomagaliśmy w zorganizowaniu wyjazdu do sanatorium w ramach „Wyjazdowej aktywizacji Seniorów” do Łeby
 • Dostarczyliśmy do parafii i przekazaliśmy  potrzebującym jabłka w ramach „embargo”
 • Pośredniczyliśmy w zorganizowaniu paczek dla 5 rodzin w ramach akcji „ Szlachetna paczka”- z czego 4 rodziny otrzymały konkretną pomoc

W 2017 r. na cele charytatywne Caritas zebrano kwotę 37 632 zł

 • Zorganizowaliśmy Agapę z okazji Dnia Chorego – 1000 zł
 • Zorganizowaliśmy 180 paczek mikołajkowych dla dzieci – 3809 zł
 • Wydawaliśmy co miesiąc bony na żywność i środki czystości – 16 500 zł
 • Zakupiliśmy leki za kwotę – 5712 zł
 • Zakup sprzętu medycznego – 822 zł
 • Zakupy do paczek żywnościowych – 341 zł
 • Opłacaliśmy obiady w szkole- 2779 zł
 • Pomoc doraźna osobom bezdomnym – 424 zł
 • Kontynuacja dzieła „Adopcja serca” w Jeevodaya – 1440 zł
 • Opłata autokaru dla podopiecznych na pielgrzymkę do Trzebnicy – 108 zł
 • Inne 400 zł

  Wydatki w minionym okresie tj 2017 r. wyniosły 33 335 zł

PODZIĘKOWANIA

Największe słowa uznania i podziękowania składamy naszym Parafianom, którzy hojnie wspierają dzieło pomocy potrzebującym. Dzięki współpracy z naszym ks. Proboszczem, ks. Wikariuszem i Parafianami docieramy do osób najuboższych a nasza reakcja i pomoc jest szybsza i skuteczniejsza. Podstawowym problemem jest zawsze zorganizowanie funduszy, które umożliwią realizację zadań. Wielkie Bóg Zapłać  składamy Radzie Osiedla Gądów- Popowice Płd. za zorganizowanie w Creatorze spotkania wigilijnego dla 24 naszych parafian współpracujących z PZC a także zorganizowanie dla nich paczek świątecznych. Dziękujemy kierownictwu Netto za ubogacenie paczek mikołajkowych w słodycze za kwotę 250 zł.     

PZC wyraża ogromną wdzięczność sponsorom za dwukrotne wsparcie w wysokości 2500 zł w formie przelewu na konto parafii z dopiskiem Caritas. 

Pragnąc jak najserdeczniej podziękować wszystkim darczyńcom, przypominamy, że w każdą ostatnią niedzielę  miesiąca 2018 A.D. – tzw. „składkową” zostanie odprawiona msza św. dziękczynno- błagalna w intencji wszystkich ofiarodawców.

W nowym roku 2018 pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” Nowy program duszpasterski zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” będzie częścią dwuletniego cyklu koncentrującego się na odkrywaniu tajemnicy Ducha Świętego. Mamy nadzieję, że powstaną nowe inicjatywy i jeszcze większa otwartość na ludzkie krzywdy i  potrzeby. Pragniemy rozwijać nasze dzieło i obejmować nim coraz liczniej osoby samotne, ubogie, chore,  rodziny wielodzietne i tych, którym nasze wsparcie jest niezbędne.

Zapraszamy serdecznie nowe osoby a szczególnie młode do współpracy w ramach wolontariatu w Parafialnym Zespole Caritas.

Prosimy o kontakt z PZC w każdy wtorek miesiąca od godz. 19.00- 20.00 w salce na plebani a w sprawach pilnych w każdej chwili pod podanymi numerami.

Tel. Halina Mróz  509 798 404   lub  Jolanta Myciuk  501 497 900

Jeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć działalność charytatywną naszego zespołu, może to uczynić przekazując swój dar serca:

 1. na konto:
  Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
  46 1090 2503 0000 0006 3002 9069

  z dopiskiem: cel charytatywnyCaritas
 2. przez odpis 1% podatku

Odpisany 1% podatku można przeznaczyć na rzecz odpowiedniej organizacji pożytku publicznego, jaką jest Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz ze swoimi parafialnymi zespołami.
W tym celu należy odnaleźć we właściwym formularzu zeznania podatkowego (PIT) część zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” i pod odpowiednią pozycją wpisać:

poz. 1. „Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
poz. 2. KRS …0000219742 ..
poz. 3. obliczoną kwotę 1% podatku
w pozycji „cel szczegółowy wpisać”: Pomagajmy razem