Protokół sprawozdawczy z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2019

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2019
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego
We Wrocławiu, przy ul. Bajana 47a

Parafialny Zespół Caritas– posługuje parafianom i osobom spoza parafii już od 7 lat. W zespole pracuje 14 osób, które we wtorki w godz. 19:00 – 20:00 pełnią dyżury, poświęcając swój czas ludziom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej i wszystkim, którzy potrzebują wsparcia. Opieką obejmujemy ok. 43 osoby, a są to przede wszystkim osoby starsze, chore i samotne pozostające w domach oraz osoby bezdomne.
Głównym zadaniem PZC jest formacja duchowa członków, w ramach której odbywały się spotkania z ks. Proboszczem- przewodniczącym Zespołu, udział w spotkaniach wolontariuszy organizowanych przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, udział w spotkaniach dekanalnych, zorganizowanie dla PZC naszego dekanatu spotkania szkoleniowego, zorganizowanie pielgrzymki do Trzebnicy i z inicjatywy członków zespołu zamawianie mszy św. przede wszystkim w intencji naszych ofiarodawców w każdą ostatnią niedzielę m-ca. Największą jednak formacją chrześcijańską jest nasza bezpośrednia obecność z posługą bliźniemu przy osobach potrzebujących.
Dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian możemy realizować w skuteczniejszy sposób naszą pomoc pozyskując środki. W roku 2019 pozyskaliśmy kwotę w wysokości 33 250 zł dzięki ofiarom składanym do puszek, sponsorom i rozprowadzaniu świec oraz baranków.Oprócz środków pieniężnych zebraliśmy w ramach Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności ok. 400 kg żywności w marketach i 100 toreb z żywnością tzw. Talent Miłosierdzia. Od maja mamy podpisaną umowę z Bankiem Żywności, dzięki której pozyskaliśmy żywność na kwotę ok. 4000 zł.
Naszą pomoc świadczyliśmy wielu osobom zgodnie z ich potrzebami i problemami. Wydatki wyniosły 39 415 zł. Na bony żywnościowe przeznaczyliśmy 18 000 zł, paczki mikołajowe 3 327 zł, zakup leków 5 650 zł, dofinansowanie do wyjazdu ministrantów 1 550 zł, dofinansowanie do sanatorium 1 000 zł, na operacje dla Wanessy W. – Fundacja Pomóc Więcej 5 600 zł, obiady 197 zł, Agapa w Światowy Dzień Chorego 868 zł, Adopcja serca w Jeevodaya 1440 zł, spotkanie dekanalne- 1 611 zł, inne wydatki tj. reklamówki, ksero 172 zł.
Dzięki współpracy z Radą Osiedla, PZC wspólnie z osobami podopiecznymi mógł uczestniczyć w uroczystej wigilii w Creatorze. Nasza współpraca z Bankiem Żywności przynosi wymierną korzyść szczególnie osobom potrzebującym, chorym etc. , organizację Dnia Dziecka (słodycze, lody), paczki mikołajowe, spotkanie z młodymi z Taize, wsparcie dzieci z ośrodka rehabilitacyjnego w Jaszkotlu i wiele innych. Dziś mamy okazję podziękować parafianom i wszystkim życzliwym ludziom, którzy wspierają naszą posługę. W 2019 r. dwie osoby dołączyły do PZC.
CARITAS znaczy miłość –miłość bratnią, akceptującą, wspierającą, podnoszącą.

I Ty też możesz pomóc gdy:
– posiadasz wolny czas
– chcesz podzielić się wypracowanym dobrem – posiadasz środki finansowe, którymi chcesz podzielić się z potrzebującymi
– chcesz podzielić się pomysłami, które ułatwią naszą pracę
Zgłoś się do Zespołu Caritas we wtorki 19.00- 20.00.
Jeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć działalność charytatywną naszego zespołu, może to uczynić przekazując swój dar serca:
1. na konto: 46 1090 2503 0000 0006 3002 9069
Parafia Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu
………………………………………………..
z dopiskiem: cel charytatywny– Caritas