ADORACYJNA MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA WE WROCŁAWIU

ADORACYJNA MIEJSKA DROGA KRZYŻOWA
WE WROCŁAWIU

Już po raz czwarty w naszej Archidiecezji możemy pielgrzymować po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej. Jest to konkretna propozycja do modlitewnego przeżywania okresu Wielkiego Postu w Roku Pańskim 2020.
Idea tego nabożeństwa wzorowana jest na Drodze Jerozolimskiej, kościołach stacyjnych w Rzymie oraz praktykowanej już od wielu lat w Polsce Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Projekt nasz zakłada nawiedzanie przez wiernych 14. kościołów we Wrocławiu, przy czym każdy z nich jest miejscem do rozważenia jednej (kolejnej) stacji Drogi Krzyżowej. Początek modlitewnego szlaku wyznacza Katedra Wrocławska.
Pielgrzymi mogą nawiedzać wskazane kościoły w małych grupach lub indywidualnie w wybranych przez siebie dniach Wielkiego Postu, czyli od Środy Popielcowej (26 lutego 2020 r.) do Wielkiej Soboty (11 kwietnia 2020 r.). Liczba odwiedzanych w danym dniu kościołów i rozważanych w nich stacji Drogi Krzyżowej zależy wyłącznie od możliwości czasowych i fizycznych każdego uczestnika Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej

KOŚCIOŁY STACYJNE 2020

STACJA I Katedra Św. Jana Chrzciciela
STACJA II Św. Michała Archanioła (Muchobór)
STACJA III Św. Jadwigi (Kozanów)
STACJA IV Św. Agnieszki (Maślice)
STACJA V NMP Nieust. Pomocy (Muchobór Mały)
STACJA VI NMP Królowej Pokoju (Popowice)
STACJA VII Miłosierdzia Bożego (Gądów Wielki)
STACJA VIII Macierzyństwa NMP (Pilczyce)
STACJA IX Siostry Benedyktynki (Pawłowice)
STACJA X Św. Jacka (Swojczyce)
STACJA XI Św. Jakuba i Krzysztofa (Psie Pole)
STACJA XII Św. Jana Apostoła (Zakrzów)
STACA XIII Św. Kazimierza (Zgorzelisko)
STACJA XIV Św. Ignacego Loyoli

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

Przewodnik po XIV stacjach Adoracyjnej Miejskiej Drogi Krzyżowej w wersji papierowej oraz pamiątkowy znaczek można znaleźć wyłącznie w zakrystii Katedry Wrocławskiej.
Po wejściu do kościoła stacyjnego pielgrzymi podejmują indywidualnie modlitwy adoracyjne, korzystając z niniejszego przewodnika lub kształtując je według własnego uznania. Czas modlitwy jest nieograniczony. Zalecana jest adoracja Pana Jezusa, zwłaszcza w tych kościołach, gdzie wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Warte zauważenia są teksty pieśni, stanowiące doskonały materiał do głębokiej medytacji. Jeśli będzie to możliwe, rozważanie stacji Drogi Krzyżowej można przeprowadzić przed jej wyobrażeniem (stacją) w danej świątyni; ułatwi to również zdjęcie każdej ze stacji umieszczone w przewodniku.
W przedsionkach kościołów znajdują się są tablice informacyjne z kodami QR dla posiadaczy odpowiednich telefonów komórkowych, umożliwiając dostęp do modlitw przewidzianych w danym miejscu. Dostępna jest także pieczątka, którą na ostatnich stronach przewodnika w wersji drukowanej można własnoręcznie potwierdzić nawiedzenie każdej świątyni.

WARUNKI UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy).
• Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna.
• Przyjęcie Komunii świętej.
• Odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego. Nie chodzi tu o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji spraw, za które modli się papież.
• Wykonanie czynności związanej z odpustem (w naszej sytuacji jest to odprawienie Drogi Krzyżowej).

Uwagi dodatkowe

Spowiedź, Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust; między tymi elementami musi jednak istnieć związek. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii Świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.
Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane; nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).
Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Obrazy biblijne

Oto osoby, które doświadczyły w swym życiu łaski odpustu: Kobieta przyłapana na cudzołóstwie (zob. J 8, 3-11). Pan Jezus odpuścił jej grzechy i odsunął karę, jaką było kamienowanie: Ja […] cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz (J 8 11). „Dobry łotr”, współukrzyżowany z Panem Jezusem – pierwszy kanonizowany święty! (zob. Łk 23, 39-43). Przyznał się do winy i poprosił o miłosierdzie; usłyszał wtedy niesamowity „wyrok” z ust Odkupiciela: Zapewniam cię: dziś ze Mną będziesz w raju (Łk 23, 43).
Jak ważny będzie dla każdego z nas dar odpustu, udzielanego w godzinie śmierci! Zadbajmy o tę łaskę dla naszych chorych i umierających sióstr i braci.